Transl, v.o.s.

Firma TRANSL, v.o.s. byla založena v roce 1991 s hlavním podnikatelským záměrem výroby a dodávek náhradních dílů k důlním strojům. V tomto období se jednalo o sdružení dvou fyzických osob. V roce 1994 firma zakoupila objekt Městského podniku služeb ve Frýdku – Místku  budovy zámečnické dílny a bývalé čistírny, kde se po rekonstrukci nyní nacházejí její výrobní a kancelářské prostory.
Jedná se o dvě oddělené budovy - zámečnickou dílnu a objekt, ve kterém jsou výrobní prostory válečkárny, kantýna, sklady a kancelářské prostory. Jako právnická osoba – veřejně obchodní společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 6.11.1997.
Společnost vlastní čtyři společníci a zaměstnávají 25 stálých pracovníků. Firma působí na území celé České republiky (OKD, a.s. Ostrava, Kladenské doly, Mostecká uhelná společnost) a exportuje na Slovensko, do Polska, Španělska, Ruska, Bosny a Hercegoviny a do Slovinska.


Transl_velky_web_2


Od svého vzniku zaměřila firma svůj výrobní program zejména na výrobu komponentů a náhradních dílů pro dopravu materiálů v důlních provozech a později i pro dopravu a třídění materiálů v upravárenských komplexech.

Z dopravních prostředků používaných v dolech tvoří převážnou část produkce firmy komponenty tratě pro důlní závěsnou dopravu, tj. sekce závěsné dráhy ZD 24 AZD 24 C a ZD 24 C/100, zarážky a kotvení včetně závěsných šroubů pro závěsné dráhy.

 

Pro svislou dopravu vyrábí firma

 

Na pásové dopravníky vyrábíme zejména nosné prvky tratě (nosníky, dolní a horní podpěry), traťové a převáděcí válečky, přesypové stolice a spojky pro šití pásů.

Pro hřeblovou dopravu dodává firma Transl v.o.s. zejména řetězové úseky, žlaby, nástavné a krycí plechy a spojovací komponenty pro různé typy hřeblových dopravníků.

Pro dopravu, úpravu a třídění materiálů v upravárenských komplexech dodává firma Transl v.o.s. celé montážní skupiny i náhradní díly pro korečkové dopravníky, článkové dopravníky, řetězy pro prací vany, drtící kladiva, otěruvzdorné dlaždice apod., dále různé typy skříní, vibračních třídičů, rošty i jednotlivá síta pro požadovanou velikost propadu.

Z drobnějších výrobků je nutné uvést výrobu různých druhů speciálních šroubů a matic zejména pro hřeblové dopravníky a hadicové objímky pro široký rozsah použití.

U zařízení, kde to vyžaduje platná legislativa, byly provedeny certifikace, které potvrdily, že naše výrobky nebo činnosti s výrobou související jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky. U dalších výrobků bylo provedeno odborné posouzení. Tyto výrobky pak mohou být používány i v podmínkách hlubinných dolů, v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu SNM podle vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb.

Firma je držitelem následujících dokumentů :

Certifikát akreditovaného certifikačního orgánu č.3116, který osvědčuje, že Transl v.o.s. zavedl a používá systém managementu jakosti pro výrobu důlních strojů a náhradních dílů k důlním strojům a že jsou splněny požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN 729-2:1996.

Certifikát způsobilosti vyrábět ocelové konstrukce dle ČSN 73 2601 Z2. Provádění ocelových konstrukcí, stupeň způsobilosti : Velký průkaz způsobilosti.

Osvědčení vydané OBÚ v Ostravě o odborné způsobilosti k zajištění bezpečného a odborného řízení hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem.

Oprávnění vydané OBÚ v Ostravě k činnosti : zámečnické a kovoobráběčské práce, výroba komponentů k ZD 24, náhradních dílů k hřeblovým a pásovým dopravníkům, válečků, náhradních dílů a zařízení úpraven, důlních výztuží a razících kombajnů.

brzdy_web